KẾ TOÁN

TVAC hiểu rằng, đứng ở góc độ doanh nghiệp, hệ thống và nhân sự cho kết toán phải đem lại nhiều hơn là chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin. TVAC có thể giúp doanh nghiệp giải tỏa mối bận tâm trên để khách hàng có thể yên tâm tập trung vào kinh doanh và lên kế hoạch cho nguồn lực tài chính của mình. Căn cứ vào từng nhu cầu cụ thể trên, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để giúp khách hàng đạt được chiến lược và mục tiêu đã đặt ra. 

Đội ngũ kế toán viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán phù hợp yêu cầu kinh doanh của khách hàng, bao gồm các dịch vụ ghi sổ kế toán, thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán, hệ thống báo cáo quản trị và lập báo cáo tài chính định kỳ cho khách hàng. Các giải pháp TVAC đề xuất sẽ thỏa mãn mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đem lại giá trị gia tăng về: i) Hiệu quả về chi phí và giải pháp thực tiễn cho quản lý; ii) Kế hoạch, hiệu quả và thiết kế hệ thống kế toán và báo cáo quản trị phù hợp thông qua đó hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định kinh doanh; iii) Cải thiện hệ thống kế toán hiện tại; iv) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của ban lãnh đạo; v) Giảm thiểu rủi ro và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; vi) Giải pháp cho các yêu cầu kế toán đặc thù.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm

Dịch vụ thuê ngoài hàng tháng: i) dịch vụ kế toán hàng tháng, ii) dịch vụ thuế hàng tháng, iii) xem xét báo cáo tài chính, iv) tư vấn lập báo cáo tài chính theo quy định.

Thiết kế hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

Cung cấp kế toán trưởng và nhân viên kế toán theo kỳ

Chuẩn bị báo các tài chính hợp nhất và báo cáo quản trị

Các dịch vụ kế toán khácTU_VAN_PHAP_LY.html
TRANG CHỦTRANG_CHU.html
ĐỘI NGŨ DOI_NGU.html
TUYỂN DỤNGTUYEN_DUNG.html

© Bản quyền TVAC 2010

Chọn ngôn ngữ

Mang đến niềm tin và giá trị

KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TƯ VẤN THUẾTU_VAN_THUE.html
KẾ TOÁN
TƯ VẤN PHÁP LÝTU_VAN_PHAP_LY.html
TƯ VẤNTU_VAN.html

DỊCH VỤ

KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TƯ VẤNTU_VAN.html
TƯ VẤN PHÁP LÝTU_VAN_PHAP_LY.html
TƯ VẤN THUẾTU_VAN_THUE.html
SƠ ĐỒ TRANG WEBSO_DO_TRANG_WEB.html
LIÊN HỆLIEN_HE.html