TƯ VẤN PHÁP LÝ

Chúng tôi có nhiều luật sư có kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ khách hàng, cho cả tư vấn đặc biệt và cho dự án cụ thể cũng như các dịch vụ tư vấn pháp lý thông thường. 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, bao gồm tư vấn loại hình và tư vấn pháp lý; thành lập công ty, chi nhánh hay văn phòng đại diện; thảo các thỏa thuận hay hợp đồng hợp tác liên doanh; hỗ trợ nộp hồ sơ cấp phép đầu tư; và quy trình pháp lý sau khi có giấy phép. 

Dịch vụ pháp lý thương mại

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý thương mại như soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận thương mại. 

Dịch vụ tư vấn tuân thủ pháp lý

Chúng tôi cập nhật cho khách hàng các phát triển, thay đổi của hệ thống pháp luật có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các quy định này. 

Soát xét  tình trạng pháp lý

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soát xét tình trạng pháp lý một cách tiêu chuẩn để đảm bảo sự tuân thủ với nhiều qui định pháp luật hiện nay tại Việt Nam. TU_VAN.html
TƯ VẤN PHÁP LÝTU_VAN.html
TRANG CHỦTRANG_CHU.html
ĐỘI NGŨ DOI_NGU.html
TUYỂN DỤNGTUYEN_DUNG.html

© Bản quyền TVAC 2010

Chọn ngôn ngữ

Mang đến niềm tin và giá trị

KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TƯ VẤN THUẾTU_VAN_THUE.html
KẾ TOÁNKE_TOAN.html
TƯ VẤN PHÁP LÝ
TƯ VẤNTU_VAN.html

DỊCH VỤ

KIỂM TOÁNKIEM_TOAN.html
TƯ VẤNTU_VAN.html
TƯ VẤN THUẾTU_VAN_THUE.html
KẾ TOÁNKE_TOAN.html
SƠ ĐỒ TRANG WEBSO_DO_TRANG_WEB.html
LIÊN HỆLIEN_HE.html